Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024
HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 29/01/2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
2018 © Trường Tiểu học Long Phụng
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An