Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Dự giờ - thao giảng trong năm học 2020-2021

MỤC ĐÍCH

- Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác có hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học;
- Thông qua các tiết dự giờ, thao giảng, hội giảng giúp giáo viên từng bước kết hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp, vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực.

- Góp phần thực hiện các phong trào thi đua của trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo;

- Tạo điều kiện để các tổ chuyên môn trong nhà trường tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, thúc đẩy hoạt động thi đua “dạy tốt, học tốt”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIẾT DỰ GIỜ

 

 

Nguồn: Dự giờ - thao giảng Trường
2018 © Trường Tiểu học Long Phụng
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An