Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Công khai thông tin Trường TH&THCS Long Phụng NH: 2020-2021
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”; 
Nay trường TH&THCS Long Phụng xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện qui chế công khai nhà trường theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

KẾ HOẠCH V/V THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NHÀ TRƯỜNG THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT

QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT 

CÁC CÔNG KHAI CUỐI NĂM ĐÍNH KÈM:
Nguồn: Trường TH&THCS Long Phụng
2018 © Trường Tiểu học Long Phụng
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An